Hợp tác liên kết

Đóng điện thành công dự án truyền tải DZ 110 kV Dốc Sỏi – Bình Nguyên

Thứ sáu, 19/6/2020 | 10:20 GMT+7
Vào 18h30” ngày 25 tháng 4 năm 2020 Tập đoàn Toji cùng Chủ Đầu Tư – Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung CREB đã hoàn tất đóng điện dự án Dốc Sỏi Bình Nguyên.