Hợp tác liên kết

tiếp tục là đối tác chiến lược của ABB

Thứ sáu, 19/6/2020 | 10:20 GMT+7
Sau hơn 4 năm chính thức là đối tác duy nhất tại Việt Nam của Tập đoàn ABB cho các sản phẩm: -Rơ le bảo vệ và điều khiển cho hệ thống truyền tải và phân phối điện- Relion 670 series and Relion 650 series.