Hợp tác liên kết

trao học bổng cho sinh viên đại học Bách Khoa.

Thứ sáu, 19/6/2020 | 10:20 GMT+7
Ngày 24/12/2019 Tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Dưới sự chứng kiến của các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn Hệ Thống Điện – Viện Điện,